web analytics

ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY HỒ TIÊU

TRỒNG TIÊU

ĐẦU TƯ TRỒNG HỒ TIÊU TẠI VIỆT NAM

Việt Nam là đất nước nông nghiệp đang phát triển, khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp để cây tiêu phát triển tốt.

Giá tiêu thế giới đang ở mức cao, nhu cầu tiêu thụ lớn.

TRỒNG HỒ TIÊU

  • Mô hình trồng tiêu bằng trụ bê tông tại bình định :

TRỒNG TIÊU

 

  • Thiết kế hệ thống tự động kết hợp lưới che :


images991474_1_thi

Ngọc Bảo Anh đã và đang mở rộng quy mô đầu tư, kết hợp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp Việt Nam.

” VÌ MỘT VIỆT NAM TƯƠI SÁNG HƠN “

Hãy đồng hành cùng chúng tôi : 0909 936 962