web analytics

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÀU XÉO

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÀU XÉO

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Bàn Xéo – Trảng Bom, Đồng Nai:

 

1.  CTY TNHH NÔNG NGHIỆP EAST HOPE VIỆT NAM

Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP – VẬT TƯ & THIẾT BỊ

Địa chỉ: KCN BÀU XÉO, X.SÔNG TRẦU, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3921917

Fax: (61)3921915

Email: lizm@eashope.com.cn

2.  POU SUNG VN INDUSTRIAL ENTERPRISE LTD.

Ngành nghề: GIÀY, DÉP – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KCN BÀU XÉO, X.SÔNG TRẦU, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3676201

Fax: (61)3675149

Email: walter.liao@pcv.com.vn

3.  CTY TNHH SANLIM FURNITURE (VN)

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: KCN BÀU XÉO, X.SÔNG TRẦU, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3923188

Email: hr@salimfurniture.vnn.vn

4.  CTY TNHH SHING MARK VINA

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: KCN BÀU XÉO, X.ĐỒI 61, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3675085

Fax: (61)3675084

Email: shingmarkvn@vnn.vn

5.  CTY TNHH MASTEX VINA

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KCN BÀU XÉO, X.SÔNG TRẦU, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3676677

Fax: (61)3676680

Email: mastex@vnn.vn

6.  CTY TNHH AN THIÊN LÝ

Ngành nghề: GIÀY, DÉP – THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU

Địa chỉ: KCN BÀU XÉO, X.SÔNG TRẦU, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3675657

7.  CTY CP THỐNG NHẤT

Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT

Địa chỉ: KCN BÀU XÉO ĐƯỜNG 2A, X.SÔNG TRẦU, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3924377

Fax: (61)3924692

Email: bauxeo_zone@yahoo.com

8.  CTY TNHH STARITE INT’L VIỆT NAM

Ngành nghề: TÚI, CẶP, GIỎ XÁCH

Địa chỉ: KCN BÀU XÉO, X.SÔNG TRẦU, H.TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)8951158