web analytics

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP AMATA

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP AMATA

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Amata – Biên Hòa, Đồng Nai:

 

 

1.  CTY TNHH OKAMOTO VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 105/2 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3993447

Fax: (61)3993448

Email: ctyokamoto@vnn.vn

2.  CTY TNHH AUROMEX VIỆT NAM

Ngành nghề: HÓA CHẤT

Địa chỉ: LÔ 104/8 ĐƯỜNG AMATA 2-4 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936568

Fax: (61)3936570

3.  CTY TNHH VIỆT NAM WACOAL

Ngành nghề: ĐỒ LÓT

Địa chỉ: 110 ĐƯỜNG AMATA KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936770

Fax: (61)3892063

Email: job@wacoal.com.vn

4.  CTY TNHH BAO BÌ KỸ THUẬT CAO RICHES VIỆT NAM

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 104/1 LÔ A ĐƯỜNG 2 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936811

Fax: (61)3936810

Email: riches.wrap@hcm.vnn.vn

 5.  CTY TNHH XÍCH KMC (VIỆT NAM)

Ngành nghề: DÂY XÍCH, DÂY SÊN

Địa chỉ: KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936533

Fax: (61)3936085

Email: kmcvn@saigonnet.vn

6.  CTY TNHH MAP PACIFIC VIỆT NAM

Ngành nghề: THUỐC TRỪ SÂU

Địa chỉ: 101/6 ĐƯỜNG 3 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936902

Fax: (61)3892901

Email: map-schiem@bdvn.vnd.net

7.  CTY TNHH YP REX VIỆT NAM

Ngành nghề: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Địa chỉ: LÔ 222 ĐƯỜNG 4 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3994775

Fax: (61)3936563

Email: vananh@yprex.com

8.  CTY CP CÔNG NGHIỆP NHỰA PHÚ LÂM (FULIN) – CN

Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ

Địa chỉ: LÔ 109 ĐƯỜNG AMATA KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936688

Fax: (61)3936682

Email: twy777@yahoo.com

9.  CTY TNHH SPITFIRE CONTROLS (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ĐIỆN TỬ – DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

Địa chỉ: 13 LÔ 103/4 ĐƯỜNG 5 KCN AMATA, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936801

Fax: (61)3936800

Email: recruitment@spitfirevn.com

10.  CTY TNHH CƠ KHÍ KAO MENG (VIỆT NAM)

Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: HIỆN ĐẠI KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3893867

Fax: (61)3893477

Email: kaomeng@hcm.vnn.vn

11.  CTY TNHH MAINETTI (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MAY MẶC – PHỤ LIỆU

Địa chỉ: LÔ 103/1 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3993169

Fax: (61)3993157

Website: www.mainettigroup.com

12.  CTY TNHH NAM YANG QUỐC TẾ VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 120/1 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936702

Fax: (61)3936710

Email: ktkang@namyangvn.com

13.  CTY TNHH QUADRILLE (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ĐỒ LÓT

Địa chỉ: 118 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936660

Fax: (61)3936661

Email: quadrillevn@hcm.vnn.vn

14.  CTY CP NHỰA RELIABLE (VIỆT NAM)

Ngành nghề: NHỰA – BAO BÌ

Địa chỉ: LÔ 112 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936174

Fax: (61)3936180

Email: reliableplastics@gmail.com ; reliableplastics@hcm.vnn.vn

15.  CTY TNHH VP COMPONENTS VIỆT NAM

Ngành nghề: XI MẠ

Địa chỉ: LÔ 104/2-1 ĐƯỜNG 2 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936779

Fax: (61)3893488

Email: vpcomponent@hcm.vnn.vn

16.  CTY TNHH STARPRINT VIỆT NAM

Ngành nghề: IN – NHÀ IN & TƯ VẤN

Địa chỉ: 104/4-1 ĐƯỜNG AMATA 2-4 KCN AMATA, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936921

Fax: (61)3936920

Email: infomation@starprinttvn.com

17.  CTY TNHH AMATA VIỆT NAM

Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT

Địa chỉ: KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3991007

Fax: (61)3892859

Email: amatavn@hcm.vnn.vn

18. CTY TNHH RITEK VIỆT NAM

Ngành nghề: BĂNG ĐĨA

Địa chỉ: 213 ĐƯỜNG AMATA 2-4 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936111

Fax: (61)3994485

Email: lclung@ritek.com.tw

19.  CTY TNHH ARAI VIỆT NAM

Ngành nghề: NỆM & NỆM GIƯỜNG

Địa chỉ: LÔ 101/1-3 ĐƯỜNG 3 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936694

Fax: (61)3991496

Email: arai@hcm.fpt.vn

20.  YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VIETNAM) CO., LTD

Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 219 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936740

Fax: (61)3936751

Email: yungchivn@rainbowpaints.com.vn ; jungchi.sale.tuyen@gmail.com

21.  CTY TNHH SCHAEFFLER VIỆT NAM

Ngành nghề: BẠC ĐẠN – VÒNG BI

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN AMATA, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936622

Fax: (61)3936620

Email: tam.le@schaeffler.com ;

22.  CTY TNHH TOYO INK VIỆT NAM

Ngành nghề: MỰC & MỰC IN

Địa chỉ: LÔ 101 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936647

Fax: (61)3936649

Email: ktchintiv@vnn.vn

23.  CTY CP THÉP ĐẶC BIỆT PRO-VISION

Ngành nghề: THÉP – CÔNG TY

Địa chỉ: LÔ 221/2 KCN AMTATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936609

Fax: (61)3832230

Website: www.pro-visionsteel.com.vn

24.  CTY TNHH NIKKO VIỆT NAM

Ngành nghề: NHỰA – SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 101/2-5 ĐƯỜNG 3B KCN AMATA, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936726

Fax: (61)3936729

25.  CTY TNHH LOKAMOTO VIỆT NAM

Ngành nghề: ÁO MƯA

Địa chỉ: LÔ 105/2 KCN AMATA, P.LONG BÌNH, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3936638

Fax: (61)3936641