web analytics

Nhà Thép Tiền Chế Tại Bình Thạnh

thi công nhà tiền chế bình thạnh (17)

Thi Công Nhà Thép Tiền Chế Tại Bình Thạnh

Thiết kế thi công nhà thép tiền chế văn phòng công ty TOT Việt Nam tại địa chỉ: 605 Điện Biên Phủ, Phường 25 Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Nhà kết cấu khung thép tiền chế 3 tầng với tổng diện tích gần 500m2.

Với chi phí cải tạo xây dựng phần kết cấu thép : 3,5 tỷ đồng

Công ty Ngọc Bảo Anh hoàn thành vào tháng 12 năm 2017

Một Số Hình Ảnh Công Trình
thi công nhà tiền chế bình thạnh (17)

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (16)
thi công nhà tiền chế bình thạnh (14)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (13)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (12)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (11)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (10)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (8)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (7)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (6)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (4)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (3)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (2)

 

 

thi công nhà tiền chế bình thạnh (1)

 

9ceba5342054c20a9b45

 

ac1917c692a670f829b7

 

b0770cb689d66b8832c7

 

 

c9d2d4125172b32cea63

 

 

f7eeb3313651d40f8d40

 

 

fd9619499c297e772738